Parametr Uw – zmiany od 2017 r.

0
parametr uw

Początek 2017 r. przyniesie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, które powinny spełniać budynki odnośnie do przenikania ciepła. To pozornie niewielka modyfikacja przepisów, jednak z punktu widzenia konsumenta, bardzo atrakcyjna.

Zmiany wpłyną na to, że producenci będą oferowali nam produkty o znacznie lepszych niż obecnie parametrach energooszczędnych.

Jak najniższa wartość przenikania ciepła jest istotna głównie, jeśli w grę wchodzą drzwi oraz okna. Te zawsze będą generować pewną stratę ciepła. Jeśli jednak wybierzemy nowoczesne rozwiązania, wówczas istnieje szansa, że zniwelujemy je do minimum. I tu właśnie kłania się kwestia wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Już od początku przyszłego roku będzie ono wymagało tego, by przenikanie ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych było niższe prawie o 10 % w stosunku do wymagań, które obowiązują obecnie.

Przenikanie ciepła w budynkach – zmiany, zmiany, zmiany…

Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budynków uchwalono w roku 2013. Zaczęło obowiązywać w 2014 r. To właśnie w nim ustalono maksymalną wartość przenikania ciepła dla: ścian, dachów, okien, drzwi, stropó i koniec końców stropodachów.

Jeśli mowa o oknach, to parametr Uw, który to określa stopień przenikania ciepła dla całej ich konstrukcji, nie mógł przewyższać 1,3 W/m2K. W przypadku okien połaciowych, było to 1,5 W/m2K. Od nowego roku to się zmieni. Prawo będzie bardziej restrykcyjne. Onacza to, że norma Uw wzrośnie do 1,1 W/m2K dla wszystkich rodzajów okien, za wyjątkiem okien połaciowych. Dla tych nowa maksymalna wartość wyniesie 1,3 W/m2K.

Należy pamiętać jednak o tym, że wszystkie podane wyżej wartości dotyczą pomieszczeń mieszkalnych oraz biurowych, w których temperatura nie spada poniżej 16 stopni Celsjusza.

Uw – im niższy, tym lepszy

Uw ma się nieco inaczej do innych patametrów. Oznacza to, że im jest niższy, tym lepiej dla nas. Dlatego też zmiana rozporządzenia, wpłynie korzystnie na ogólną energooszczędność. Przy okazji warto dodać to, że owe zmiany nie będą zatrzymywać się wyłącznie na tych, które wejdą w życie na początku 2017 r. Wszystko dlatego, iż po 4 latach czekać nas będzie następny wzrost wymagań wzglądem producentów. Oznacza to, że w 2021 r. parametr Uw będzie mógł wynosić maksymalnie 0,9 W/m2K dla wszystkich okien i 1,1 dla okien połaciowych.

fot. Velux, na podstawie mat. Okpol