Program „Mój Prąd” – jak zyskać nawet 5000 zł dotacji na instalację fotowoltaiczną?

0
instalacje fotowoltaiczne
www.gov.pl

Rządowy program „Mój Prąd” wystartuje już na przełomie sierpnia i września 2019 r. Zakłada on możliwość uzyskania dotacji na zakup domowych instalacji fotowoltaicznych (PV). Największą formą dofinansowania, jest uzyskanie nawet 5000 tys. zł. Może się o nią ubiegać każdy posiadacz domu jednorodzinnego. Co istotne – dotacje nie są uzależnione od kwoty miesięcznego dochodu.

Program „Mój Prąd” – kilka słów wprowadzenia

Założeniem ogłoszonego 23 lipca 2019 r. programu „Mój Prąd” jest wsparcie wszystkich posiadaczy własnych domów jednorodzinnych w tym, aby mogli samodzielnie produkować energię elektryczną. W praktyce ma to oznaczać zmniejszenie rachunków za użytkowanie prądu. W zestawieniu go z programem „Czyste Powietrze” można jeszcze ubiegać się o dofinansowanie do zakupu na przykład pompy ciepła czy pieca elektrycznego. To także przyczyni się do obniżenia rachunków. Program zakłada staranie się o dofinansowanie instalacji o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW.

Kwota dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej dotyczy tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Mowa o zwrocie rzędu 50% poniesionych wydatków na ich zakup, a także montaż. Trzeba jednak pamiętać o tym, że maksymalnie możemy otrzymać 5000 tys. zł. Jeśli więc chcemy, aby państwo zwróciło nam połowę poniesionych wydatków, wówczas nie mogą one przekroczyć 10 tys. zł.

Instalacje fotowoltaiczne – gdzie i kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Pierwsze wnioski będą przyjmowane na przełomie sierpnia i września 2019 r. Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby zakwalifikować instalację PV do programu „Mój Prąd”, faktura na nią musi być wystawiona nie wcześniej niż 23 lipca 2019 r.

Wnioski będą przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) i tam też będą rozpatrywane. Dokumenty można składać zarówno za pośrednictwem poczty, jak i kuriera, a także osobiście.

Wniosek o dofinansowanie do instalacji PV, co będzie potrzebne?

Należy pamiętać o tym, że wniosek o dofinansowanie do instalacji PV obejmuje realnie poniesione przez nas koszty, co w praktyce oznacza, że najpierw musimy zrealizować inwestycję, żeby potem państwo mogło zwrócić nam część przeznaczonych na nią środków.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV należy przedstawić:

Fakturę na zakup nowej instalacji fotowoltaicznej wraz z całym jej oprzyrządowaniem. Nowa instalacja, to według założeń programu „Mój Prąd” taka, która została wyprodukowana nie później niż 24 miesiące przed zainstalowaniem jej u nas.

  • Fakturę, która przedstawi poniesione środki za montaż instalacji fotowoltaicznej.
  • Dowód opłaconych faktur zarówno związanych z zakupem instalacji, jak i jej późniejszym montażem.
  • Dokumenty, które poświadczą, że został u nas zainstalowany licznik dwukierunkowy. Koniecznie pamiętajmy o tym, że musi się na nich znaleźć numer identyfikacyjny umowy kompleksowej. W dniu ogłoszenia naboru do przyjmowania wniosków, jego wzór takich dokumentów pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Szczegółowe założenia programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe