Zawory bezpieczeństwa w instalacjach solarnych

0

Wzrost ciśnienia jest poważnym zagrożeniem dla instalacji solarnej. Dlatego tak ważny element tych, coraz popularniejszych rozwiązań, stanowią zawory bezpieczeństwa.

Urządzenia przeznaczone do ochrony instalacji solarnych uwzględniają specyfikę ich pracy w warunkach mogących wywołać powstawanie konkretnych, szkodliwych czynników. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w instalacji solarnej, stosuje się membranowe zawory bezpieczeństwa. Zawory są ściśle przeznaczone do instalacji, w których wykorzystano następujące media:

  • wodę,
  • mieszaniny wody z substancjami zapobiegającymi zamarzaniu,
  • mieszaniny wody i płynu Tyfocor,
  • ciecze należące do grup 1 i 2 (które nie wpływają niszcząco na materiały wykorzystane zaworze).

Wypuszczając z nich wymienione substancje, zapewniają niezbędną ochronę przed niepożądanymi skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia.

Najpierw montaż

W trakcie montażu należy pamiętać o konieczności zabezpieczenia zaworu przed wpływem zanieczyszczeń oraz zbyt wysokiej temperatury. Instalację trzeba więc wcześniej przepłukać, a wszelkie prace spawalnicze i lutownicze muszą być zakończone przed montażem zaworu. Również lokalizacja urządzenia powinna uwzględniać odizolowanie go od szkodliwych czynników (ujemna temperatura zewnętrzna, warunki atmosferyczne).

Zawór bezpieczeństwa montuje się bezpośrednio na wymienniku ciepła w górnej części przestrzeni cieczy obiegu solarnego lub na przewodzie zasilającym instalację, pomiędzy króćcem kolektora solarnego i armaturą odcinającą (możliwie najbliżej wymiennika ciepła).

Dopuszcza się ich też montaż na przewodzie powrotnym, między kolektorem solarnym i armaturą odcinającą. Dla ułatwienia prac, na powierzchni urządzenia znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu cieczy. Pomiędzy instalacją a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować armatury odcinającej, ani innej zmniejszającej przepływ cieczy z instalacji do zaworu. Rura łącząca powinna mieć średnicę równą średnicy wlotu zaworu. Aby zawór pracował bezpiecznie, należy zgodnie z przepisami prawa zamontować rurę wyrzutową zaworu bezpieczeństwa.

Zawory bezpieczeństwa w instalacjach solarnych

Potem eksploatacja

Poprawna eksploatacja zaworów bezpieczeństwa wymaga przede wszystkim regularnej (nie rzadziej niż co 6 miesięcy i zawsze przy uruchamianiu po długim czasie) kontroli jego działania. Wystarczy obrócić pokrętło na górze zaworu w lewo, co powinno spowodować wypłynięcie cieczy przez rurę wyrzutową. Zwolnione następnie pokrętło wraca do pozycji pierwotnej, zatrzymując wypływ cieczy. W ten sposób użytkownik upewnia się, że instalacja solarna cały czas otrzymuje skuteczną ochronę.