Aby sprzedać nieruchomość, którą nawet częściowo stanowią grunty leśne należy sporządzić odpowiednią umowę warunkową, następnie poinformować o dokumencie właściwego nadleśniczego i oczekiwać przez ok. 30 dni na decyzję Lasów Państwowych w kwestii pierwokupu.

Dokładnie tyle czasu mają Lasy Państwowe na skorzystanie z prawa pierwokupu – mówi dr Artur Muranowicz z Kancelarii Gardocki i Partnerzy – decyzja wyrażana jest przez oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z tego prawa. W przypadku nieskorzystania z niego, dochodzi do drugiej umowy – umowy rozporządzającej – w wyniku której nieruchomość jest zbywana na warunkach ustalonych z kupującym. Jeżeli Lasy Państwowe skorzystają z prawa pierwokupu i nie zakwestionują ceny, również dojdzie do transakcji. Jednak możliwe jest też zakwestionowanie ceny i przedłożenie operatu szacunkowego – sporządzonego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Lasy Państwowe mogą wówczas skorzystać z prawa pierwokupu po cenie niższej. Właścicielowi pozostaje jedynie wystąpienie na drogę sądową i przekonywanie, że cena transakcyjna zaproponowana w umowie jest ceną rynkową.

Lasy Państwowe mogą zakwestionować cenę nieruchomości leśnych

źródło: eNewsroom.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież