Jak zabezpieczyć dom, który ucierpiał po nawałnicy, zanim przyjedzie likwidator szkód?Tylko 17 czerwca 2016 r. Straż Pożarna odnotowała 14 500 zgłoszeń związanych z burzami, gradobiciem i silnym wiatrem. W wyniku wichur zginęły wtedy 4 osoby, a 35 zostało rannych, w tym 9 strażaków. Końcówka czerwca też nie była lepsza: 25 i 26.06 straż pożarna interweniowała 4885 razy usuwając skutki gwałtownych burz i nawałnic, które przetoczyły się przez Polskę. Synoptycy ostrzegają, że to dopiero początek.

Ochrona przed polem elektromagnetycznym - od 1 lipca obowiązywać będzie dyrektywa określająca poziom jego oddziaływaniaJuż 1 lipca b.r. wchodzi w życie Dyrektywa UE, dotycząca ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi, która porusza kwestię minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na działanie pola elektromagnetycznego. Dokument może mieć wpływ na zmianę dotychczas obowiązujących zasad BHP w krajach członkowskich.

Obrót ziemią rolną po 30 kwietnia będzie jednak możliwy30 kwietnia 2016 r. w życie wchodzi ustawa wprowadzająca szereg ograniczeń w obrocie ziemią. Regulacje mają ograniczyć dostęp do ziemi dla obcokrajowców, osób spekulujących ich ceną oraz podmiotów, które chciałyby wykorzystać ziemię na cele inne niż rolne. Intencją ustawodawcy jest, by do nabywania ziemi rolnej byli uprawnieni – poza Skarbem Państwa – co do zasady tylko rolnicy indywidualni.