Sposoby łączenia modułów fotowoltaicznych

0
Sposoby łączenia modułów fotowoltaicznych

Panel fotowoltaiczny to urządzenie produkujące prąd. Aby uzyskać istotną efektywność energetyczną należy zbudować instalację składającą się conajmniej z kilku modułów. Panele można połączyć ze sobą w sposób równoległy lub szeregowy. Czym różnią się oba te rozwiązania?

Na wydajność instalacji fotowoltaicznej ma wpływ typ połączenia ze sobą poszczególnych modułów oraz aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

Jak się okazuje, napięcie zmienia się wraz ze spadkiem lub wzrostem temperatury – średnio nawet o ok. 3% na 10 stopni Celsjusza. Warunki oświetlenia mają na nie relatywnie mały wpływ.

Inaczej jest z natężeniem prądu, które rośnie lub maleje proporcjonalnie do wszelkich różnic w dostępie do światła słonecznego, a jednocześnie pozostaje całkowicie niezależne od wahań temperatury.

­Biorąc pod uwagę powyższe zależności, by przy konfigurowaniu generatora fotowoltaicznego uzyskać odpowiednie parametry prądu i napięcia, należy odpowiednio połączyć ze sobą poszczególne moduły.

Równoległe łączenie paneli fotowoltaiczych

Połączenie w taki sposób paneli fotowoltaicznych powoduje proporcjonalny wzrost natężenia płynącego prądu. Napięcie w takim układzie jest równe nominalnemu napięciu jednego modułu.

Łącząc panele równolegle należy pamiętać, że nie można łączyć ze sobą modułów o różnym napięciu prądu.

Szeregowe łączenie paneli fotowoltaicznych

Szeregowe łączenie wykazuje odwrotne właściwości niż łączenie równoległe. W tym przypadku mamy do czynienia z adekwatnym zwiększeniem napięcie i prądem o natężeniu takim, jak przy jednym module.

Łącząc panele szeregowo należy pamiętać, że nie można łączyć ze sobą modułów o różnym natężeniu prądu.

Którą metodę łączenia wybrać?

Dobór konkretnej metody połączenia paneli w ogromnej mierze zależy od wymagań co do wartości napięcia i natężenia prądu w generatorze fotowoltaicznym, warunkowanych parametrami pracy falownika. W praktyce zastosowanie połączenia szeregowego i w konsekwencji uzyskanie wyższego napięcia jest korzystne głównie dla pracy falownika.

Z kolei połączenie równoległe określa się jako zdecydowanie bardziej wydajne w sytuacji, gdy pod uwagę przede wszystkim bierzemy efekt zacienienia i chęć uzyskania maksymalnej mocy połączonych modułów.

źródło: Soleo