Selena wprowadza produkt pochłaniający pole elektryczne niskich częstotliwościGrupa Selena wprowadziła na rynek NoEM Electro Protector, produkt który w 99% pochłania pole elektryczne w zakresie niskich częstotliwości. Unikatowe właściwości tego produktu wpisują się we wchodzącą w życie w lipcu 2016 dyrektywę Unii Europejskiej nakazującą ochronę pracowników narażonych na silniejsze oddziaływanie pola elektromagnetycznego.