Posadzki żywiczne

0

Posadzki żywiczne stosuje się w wielu miejscach wchodzących w skład parkingu. Można je spotkać na rampach, podjazdach, ciągach komunikacyjnych lub powierzchniach jezdnych i postojowych parkingów wielostanowiskowych.

Wybór materiału uzależniony jest od charakterystyki miejsca, w którym ma on być użytkowany. Brane są pod uwagę wtedy uwarunkowania termiczne, wilgoć i nasłonecznienie. Z racji tego parkingi umiejscowione na dachach są zagrożone w największym stopniu oddziaływaniem czynników zewnętrznych, takich jak: zmiany temperatury, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, środki chemiczne, i produkty paliwowe. W tym konkretnym przypadku najlepiej użyć żywic poliuretanowych, gdyż cechują się one wysoką elastycznością i odpornością na szkodliwe działanie promieniowania UV.

W parkingach otwartych temperatura ma znaczenie, jednak nie jest ono już aż tak duże jak przy wcześniejszej konstrukcji. Stąd też oprócz poliuretanów można stosować bardziej elastyczne żywicie epoksydowo-poliuretanowe. Wymagane jest tutaj dodanie kruszywa kwarcowego, które nada posadzce właściwości antypoślizgowe.

Jeśli zaś chodzi o parkingi podziemne lub kryte możemy użyć żywicy epoksydowej. Związane jest to z mniejszymi zmianami temperatury niż w przypadku parkingów umiejscowionych na dachach. Do żywicy można wtedy dodać specjalne kruszywo kwarcowe, co pozwoli zwiększyć jej odporność mechaniczną.

Posadzki żywiczne – skład

W skład posadzki wchodzą  najczęściej trzy warstwy:

  • grunt,
  • warstwa pośrednia (międzywarstwa),
  • warstwa zamykająca.

Warstwa zamykająca jest warstwą opcjonalną. Zdarza się więc, że to międzywarstwa jest warstwą użytkową. W tym przypadku posadzka wygląda w następujący sposób: na przygotowane odpowiednio podłoże betonowe nakłada się warstwę gruntującą, a następnie międzywarstwę z materiału epoksydowego lub poliuretanowego na odpowiednią grubość (od 1,5 do 5 mm) w zależności od obciążenia i miejsca zastosowania.

W przypadku konieczności uzyskania faktury antypoślizgowej (szorstkiej) nieutwardzoną żywicę przesypuje się kruszywem kwarcowym, a następnie po utwardzeniu materiału i usunięciu niezwiązanego kruszywa wykonuje się warstwę zamykającą.

Posadzki żywiczne – Uwaga: bezpieczeństwo!

Najważniejszą cechą, na którą należy zwrócić uwagę przy doborze posadzki parkingowej jest bezpieczeństwo użytkowania. Szczególnie dotyczy to antypoślizgowości oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. O poziomie bezpieczeństwa danej posadzki decydują dwa parametry:

  • wspomniana antypoślizgowość, która oznaczana jest symbolami od R9 do R13
  • oraz zdolność do gromadzenia się zabrudzeń ciekłych i stałych, które mogą stanowić zagrożenie poślizgu. Cecha ta wyrażona jest za pomocą klas wypełniania – V4, 6, 8 i10.

Doskonałe efekty, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed poślizgiem uzyskuje się poprzez przesypanie żywicy odpowiednio dobranym kruszywem kwarcowym. W określonych przypadkach stosuje się posadzki antyelektrostatyczne, które posiadają zdolność odprowadzenie ładunków elektrycznych.

źródo: Megachemie