„Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” – II edycja kampanii

0
Kampania Bibby Financial Services

Trwa druga edycja kampanii edukacyjnej skierowanej do przedstawicieli sektora MŚP – „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców związanej z płynnością finansową. Nie bez znaczenia jest też rozpowszechnienie pojęcia „odpowiedzialność gospodarcza”. Za jego organizację odpowiedzialna jest firma faktoringowa Bibby Financial Services.

Płacę faktury jestem gospodarczo odpowiedzialny

Warto płacić faktury w terminie, gdyż takie działanie uruchamia reakcję łańcuchową. Po pierwsze, firmy mogą regulować należności na czas, a co za tym idzie, uzyskiwać finansowanie. Takie działanie prowadzi do terminowego rozliczenia się z kontrahentami, a tym samym przyczynić się do tego, aby mogli oni uregulować należności wobec swoich klientów lub podwykonawców.

Przekaz drugiej edycji kampanii oparty jest na materiałach poradnikowych, w tym wideo, case study oraz infografikach, które w obrazowy sposób przedstawią, jakie konsekwencje dla przedsiębiorców, a także całego rynku MŚP niesie niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services. W ramach edukacji sektora MŚP zaplanowane zostało przygotowanie serii materiałów dla mediów, w których przedstawimy, w jaki sposób firmy mogą poprawić swoją płynność finansową bez dodatkowego zadłużenia oraz podkreślić jak ważnym ogniwem w łańcuchu płatności jest opłacona faktura – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Patronat honorowy nad działaniami objął: Polski Związek Faktorów. Jesteśmy Patronem Medialnym wydarzenia.