Od połowy 2015 roku z rynku znikną wszystkie kotły niekondensacyjne

0

Od połowy 2015 roku, czyli dwa lata po publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej w oficjalnym Dzienniku UE, ze sprzedaży zostaną wycofane wszystkie kotły niekondensacyjne z otwartą i zamkniętą komorą spalania, zarówno gazowe jak i olejowe.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji UE wydanego 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych wynika, że ilość zużywanej energii można obniżyć poprzez stosowanie istniejących i bardziej opłacalnych rozwiązań technicznych.

Dwa lata po publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej w oficjalnym Dzienniku UE, czyli od połowy 2015 roku, ze sprzedaży mają być wycofane kotły niekondensacyjne z otwartą i zamkniętą komorą spalania – gazowe i olejowe

Czy wszystkie kotły będą musiały być zastąpione kondensacyjnymi?

Wymogi zawarte w rozporządzeniu pozwalają na pozostawienie na rynku kotłów innych niż kondensacyjne, zaprojektowanych specjalnie dla kotłowni dostarczających ciepło dla mieszkańców domów wielorodzinnych, których w UE jest prawie 5 milionów – są to w głównej mierze kotły z otwartymi komorami spalania.

Ma to zapobiec ponoszeniu niepotrzebnych kosztów przez użytkowników, zapewnić producentom czas potrzebny na opracowanie kotłów specjalnie dostosowanych do wykorzystywania bardziej wydajnych technologii grzewczych, a państwom członkowskim czas na przeanalizowanie krajowych kodeksów budowlanych. Wymogi dotyczące ekoprojektu mają być wprowadzane stopniowo, aby zapewnić producentom wystarczająco dużo czasu na odpowiednie zmodyfikowanie konstrukcje produktów.