Mistrz Techniki 2012/2013

0
Mistrz Techniki 2012/2013

Mistrz Techniki 2012/2013

W drugim dniu II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, w Warszawskim Domu Technika NOT wręczono nagrodę główną i wyróżnienia przyznane w Ogólnopolskim Konkursie MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT.

Przywrócony po latach przerwy Konkurs ma na celu inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Za osiągnięcia uważa się rozwiązania nowatorskie, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.).

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: 

  • konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
  • procesów technologicznych i metod wytwarzania,
  • systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
  • ochrony środowiska
  • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

  
Tytuł Mistrza Techniki 2012/2013 zdobyła praca zgłoszona przez Terenową Jednostkę Organizacyjną FSNT NOT w Warszawie pt. „Stałowydajnościowo-pulsacyjny zespół pompowy HAMER 500”, opracowana przez zespół firmy HYDROMEGA Sp. z o.o. w składzie: dr inż. Zbigniew Zienowicz i mgr inż. Piotr Myśliwy

Komisja Konkursu, której przewodniczył wiceprezes FSNT NOT dr hab. Stefan Góralczyk wyróżniła również rozwiązania techniczne dwóch innych zespołów:

  • Pracę pt „Biomechatroniczna proteza ręki”, zespołu Politechniki Wrocławskiej w składzie: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Krzysztof Krysztoforski, mgr inż. Wojciech Jopek, mgr inż. Michał Turów, mgr inż. Artur Handke. Pracę zgłosiła Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT-NOT we Wrocławiu.
  • Opracowany przez zespół autorski w składzie: mgr inż. Marek Władysław Niemiec – A&M Sp. z o.o., dr hab. inż. Henryk Maria Przewłocki – Instytut Technologii Elektronowej, doc. dr inż. Lech Borowicz, Marek Jerzy Niemiec – Instytut Tele- i Radiotechniczny, mgr inż. Witold Janusz Rzodkiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, inż. Adrian Krysiński – Politechnika Warszawska, inż. Mariusz Latek – Instytut Technologii Elektronowej „Uniwersalny System Badań Fotoelektrycznych – USBF”. Pracę zgłosiła Terenowa Jednostka Organizacyjna w Warszawie.