Kosztorys budowlany i jego zalety

0
budowa domu

Budowa nieruchomości to spora inwestycja, wymagająca wielu nakładów finansowych. Kosztorys pomaga śledzić na bieżąco kolejne etapy prac i związane z nimi koszty.


Profesjonalnie wykonany szczegółowy kosztorys powinien zawierać uporządkowaną listę wszystkich prac, potrzebnych do wybudowania nieruchomości oraz ich ilość i koszt. Osobno uwzględnia się zestawienie materiałów budowlanych wraz z cenami i zestawienie czasu i kosztów związanych z robocizną.

Dokument powinien także określać, jakie maszyny będą potrzebne i ile wydamy na ich wynajem.  W kosztorysie znajdziemy również tabelę, określającą kolejne etapy budowy domu wraz z kosztami. Jakie zalety  posiada powyższy dokument?

1. Pozwala oszacować wydatki oraz rozplanować budżet
To ważna  kwestia, ponieważ po wykonaniu kosztorysu wiemy mniej więcej czy środki które posiadamy, wystarczą nam na budowę nieruchomości. Jeśli nie, jesteśmy w stanie policzyć jakiej wysokości kredyt musimy zaciągnąć – w tym wypadku kosztorys stanowi podstawę do prowadzenia rozmów z bankiem.

2.  Jest podstawą do negocjacji z wykonawcami
Jeśli kosztorys zakłada określoną kwotę za robociznę, to będzie on dobrym odniesieniem w rozmowach z ekipami budowlanymi. Efekt? Wybór optymalnej oferty.

3.  Uniezależnia od nieuczciwych wykonawców
Często zaniżają oni ceny swoich usług, nie informując przy tym inwestora o wszelkich kosztach, które trzeba ponieść. W efekcie tego wybiera on ofertę z pozoru najkorzystniejszą, której następstwem są jednak kolejne wydatki, zwiększające radykalnie budżet.

4. Pozawala zaplanować poszczególne etapy budowy
Profesjonalnie wykonany kosztorys uwzględnia nawet najdrobniejsze prace, dotyczące budowy nieruchomości. To ważne, gdyż inwestor wie, jakie kolejne etapy prac jeszcze go czekają i jest w stanie przewidzieć ile będą one kosztować. Dobrze wykonany kosztorys zawiera nie tylko dane ilościowe, lecz także czas przeznaczony dla ekipy budowlanej. Dlatego stanowi on podstawę do weryfikacji skuteczności działań fachowców – dzięki temu można skutecznie kontrolować, czy prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Należy pamiętać, że kosztorys to przewidziane wydatki, a rzeczywistość często wygląda inaczej. Może się okazać zatem, ze końcowy koszt budowy będzie nieco inny od planowanego. Szacuje  się jednak, że poziom tej różnicy nie powinien być większy niż 5-10%. Różnica wynika z trudnych do przewidzenia czynników.