Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 na PGE NARODOWYM

0
kongres pozarnictwa

27 lipca 2017 r. odbędzie się 14. już coroczną ogólnopolska edycja KONGRESU POŻARNICTWA podczas której omówione zostaną najważniejsze oraz najtrudniejsze problemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, a ponadto techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia. Jak co roku na wydarzeniu nie zabraknie specjalistów ochrony przeciwpożarowej oraz branży security. Udział w nim jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy, do których serdecznie zapraszamy, jako Patron Medialny.

kongres pozarnictwa 2017

Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 – dla kogo dedykowane jest wydarzenie?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, w tym: praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej.

Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 – 5 sesji

Konferencja została podzielona na 5 sesji podczas których omówionych zostanie wiele zagadnień z zakresu powiązanych ze sobą dziedzin – od nowości w systemach alarmowych, sygnalizacji alarmowej, oddymiania czy detekcji po szereg rozwiązań z zakresu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego aż po bierną ochronę przeciwpożarową.

Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 – Dzień specjalisty

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tej edycji wydarzenia towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017, szereg pokazów, testów, spotkań i specjalistycznych konsultacji z tzw. pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów oraz rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Debata Ekspertów

Kongres zostanie podsumowany DEBATĄ 7 ekspertów Rady Programowej, której temat brzmi: „Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak zapobiec poważnym awariom i pożarom w przyszłości”.

W trakcie DEBATY poruszone zostaną kwestie związane z:

  • Rolą projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym,
  • Przyczynach i skutkach pożarów,  szacowaniu ryzyka w w/w zakresie – praktyka krajowa i trendy światowe,
  • Wpływie zamian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach,
  • Rolą i znaczeniem scenariuszy pożarowych oraz problemami w ich sporządzaniu
    Analiza przypadku: przyczyny i skutki pożaru poważnej awarii rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach (-czy stać nas na luksus zapomnienia?).
  • Analiza przypadku: Tragiczny w skutkach pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?
  • Roli i miejscu ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego już na etapie projektowania.
  • Problemach z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli.

Kongres jest współtworzony i pod Patronatem: CNBOP – PIB, CIOP-PIB, SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, IBP NODEX, SIBP, GIG, PISA, PZU LAB, ZOSPRP. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęło blisko 60 Redakcji, tytułów i portali branżowych.

Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 – program i nowości

Szczegółowy program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 znajdziecie na stronie www.fire-expo.pl.

Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY! Aby być na nim obecnym należy zarejestrować się wchodząc na stronę http://fire-expo.pl/rejestracja/ i odbierać zaproszenie. Można również zatelefonować pod numer: 22 678 58 25, 517 756 866, 507 501 131 lub wysłać e-mail: biuro@dndproject.com.pl.

Rejestracja potrwa do wyczerpania puli wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE!

Kiedy: 27 lipca 2017 r.
Gdzie: PGE Narodowy w Warszawie

Organizatorem wydarzenia jest DND PROJECT. Redakcja 4budowlani.pl objęła nad nim Patronat Medialny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komenatrz
Wpisz imię