IV Międzynarodowa Konferencja ETICS – relacja

0
11 IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS media glowne

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS za nami. Tym razem odbywała się w dniach 11-12 maja br. w Ożarowie Mazowieckim. Jak zwykle nie zabrakło dużej dawki ciekawych dyskusji, faktów i analizy danych związanych z systemami ETICS. W wydarzeniu wzięło udział 155 uczestników, a za jej organizację odpowiadali Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), branżowa reprezentacja producentów systemów ETICS i ich komponentów. Nie mogło tam zabraknąć także naszej redakcji.

W tym roku obchodzony jest okrągły jubileusz: 60-lecie technologii ociepleń. W związku z tym środowiskowy dialog skoncentrował się wokół odpowiedzi na rosnące wymogi stawiane budownictwu, a ponadto dróg dalszego rozwoju branży. Nomen omen – jednej z najsilniejszych na starym kontynencie. 

60-lecie ociepleń – okrągły jubileusz

Do tej rocznicy nawiązał Ralf Pasker, szef European Association for ETICS (EAE), prezentując na konferencji wyniki monitoringu ocieplonych fasad kilkudziesięciu obiektów w Niemczech. To w tym kraju, w Berlinie, w 1957 roku zastosowano tę metodę po raz pierwszy – na budynku mieszkalnym. Dyrektor EAE pokazał dowody długowieczności ocieplonych elewacji, które, jak wynika z badań, odpowiednio wykonane i eksploatowane zwykle dopiero po 20 latach wymagają odnowienia. Omówił też m.in. nowatorskie metody recyklingu materiałów termoizolacyjnych. Ralf Pasker podkreślił ponadto rolę Polski na europejskiej mapie ociepleń.

Wolumen polskiego rynku ETICS oceniany jest na poziomie 40 mln metrów kwadratowych ocieplonych powierzchni rocznie. Jedynie w Turcji wykonuje się więcej ociepleń – 60 mln m2, także dla ochrony przed upałem, bo system ETICS pełni też taką funkcję. Rynek niemiecki, przez lata niekwestionowany lider, szacowany jest obecnie na 37 mln m2. Tak silna pozycja naszej branży w Europie ma również duże znaczenia dla polskiej gospodarki – dodał Jacek Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Istotnym punktem konferencji było wystąpienie Romana Sobczaka z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Anny Wilczewskiej z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Podczas nich zaprezentowany został aktualny status przepisów, które dotyczą systemów ociepleń łącznie z zasadami wprowadzania tych wyrobów do obrotu, jak również procedury oraz wyniki kontroli, które są sprawowane w hurtowniach budowlanych i na budowach przez nadzór budowlany u producentów.

Prelekcje dały początek żywej debacie z audytorium, a udział w niej wzięli również Jaromir Grabowski z GUNB oraz Marcin Kruk, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Z kolei Lucyna Olborska, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, przybliżyła ideę akredytacji jako potwierdzenia kompetencji laboratoriów. W opinii prelegentki akredytacja, obok norm i oceny zgodności, jest powszechnie uznanym i akceptowanym narzędziem wspierającym branżę budowlaną, właścicieli budynków i inne podmioty działające w tym obszarze, począwszy od wykonawców robót budowlanych i producentów, poprzez projektantów i architektów, skończywszy na konstruktorach czy inżynierach budownictwa.

Małgorzata Niziurska z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprezentowała natomiast wnioski z badań ogniowych systemów ociepleń, zwracając uwagę na niedoskonałość uniwersalnych metod stosowanych do takich testów. Podkreśliła też znaczenie prawidłowego montażu systemu ociepleń dla bezpieczeństwa pożarowego.

Następnie Ewa Sudoł omówiła zasady opracowania warunków oceny właściwości użytkowych systemów ETICS z perspektywy Instytutu Techniki Budowlanej. Poinformowała o powołaniu Rady Technicznej ds. Krajowych Ocen Technicznych (KOT), stawiającej sobie za cel opracowanie jednolitych zasad procedowania przy wydawaniu KOT oraz współpracę przy definiowaniu warunków oceny wyrobów budowlanych.

O Krajowych Ocenach Technicznych mówiła także inna przedstawicielka Instytutu Techniki Budowlanej – Anna Panek. Jej prelekcja dotyczyła zmian w polskim systemie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych do obrotu, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Wicedyrektor ITB zdefiniowała format KOT i ścieżkę uzyskania tego nowego dokumentu odniesienia.

Specyfikę deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów budowlanych do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków przeanalizował Sebastian Wall, kolejny specjalista z Instytutu Techniki Budowlanej. Wyjaśnił aktualne warunki znakowania CE oraz znakiem budowlanych związane z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych i nowymi rozporządzeniami wykonawczymi.

Anna Wieprzkowicz z Politechniki Łódzkiej podjęła temat modyfikacji właściwości materiałów izolacyjnych oraz metod ich wyznaczania, wysnuwając tezę, że w przyszłości materiały izolacyjne powinny charakteryzować się nie tylko niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, ale także wysoką pojemnością cieplną.
Przewodniczący Komisji Technicznej SSO Mariusz Garecki wskazał obecne kierunki rozwoju systemów ociepleń w odniesieniu do wymaganych aktualnie metod badawczych. Opisał, w jaki sposób zmiany technologiczne przekładają się na komunikację rynkową, która obejmować musi nowe cechy produktów i ich parametry techniczne. Zaproponował koncepcję rozwoju dodatkowych metod badań, które umożliwiłyby konsumentom podejmowanie w pełni świadomych decyzji zakupowych.

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS – fotorelacja

11 IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS media

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS media

1 IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS od prawej Jacek Michalak Ralf Pasker konferencja prasowa

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS od prawej Jacek Michalak Ralf Pasker konferencja prasowa

8 IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS audytorium

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS audytorium

12 IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS brama powitalna

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS brama powitalna

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS Czytelnia Branzowa

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS Czytelnia Branzowa

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS kulurary

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS kuluary

3 IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS prezes Jacek Michalak Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen

IV Miedzynarodowa Konferencja ETICS prezes Jacek Michalak Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen