I Międzynarodowa Konferencja ETICS: Jeden system, wiele spojrzeń

0
I Międzynarodowa Konferencja ETICS: Jeden system, wiele spojrzeń

I Międzynarodowa Konferencja ETICS: Jeden system, wiele spojrzeń Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) otwiera pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń. Organizowana przez stowarzyszenie I Międzynarodowa Konferencja ETICS odbędzie się 8-9 maja 2014 roku w Ożarowie Mazowieckim.

Spotkanie stworzy sposobność do wszechstronnej analizy znaczenia systemów ETICS dla budownictwa, jednego z najważniejszych działów gospodarki oraz do oceny możliwości i barier, jak też kierunków dalszego rozwoju polskiego sektora ociepleń.

Ta forma spotkań ma na celu stworzenie miejsca, w którym będzie można zespolić różnorodne perspektywy spojrzenia na systemy ociepleń. Liczymy, że nasza konferencja umożliwi wymianę cennych doświadczeń, inspirujących kontrowersji i twórczych idei.

 • Zapraszamy wszystkich uczestników rynku budowlanego, środowisko naukowe i badawcze, reprezentantów instytucji publicznych. Słuchając siebie nawzajem, możemy wiele osiągnąć i zrealizować wspólne cele, dla dobra tych, którzy korzystają z systemów ociepleń – zaprasza Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Debata podczas I Międzynarodowej Konferencji ETICS koncentrować się będzie wokół następujących obszarów:

 • europejskie rynki ociepleń,
 • regulacje prawne w Polsce i Europie,
 • ETICS z perspektywy producentów materiałów budowlanych,
 • ETICS z perspektywy jednostek naukowo-badawczych wydających aprobaty krajowe i europejskie oceny techniczne.

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji państwowych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), ośrodków badawczych (Instytut Techniki Budowlanej, TNS Polska) oraz środowisk branżowych (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń).

Obok polskich ekspertów głos zabiorą reprezentanci Niemiec, Czech i Słowacji, krajów, których rynki ociepleń łączy z polskim rynkiem ETICS wiele podobieństw.

 • Polska to jeden z największych i najważniejszych rynków ETICS w Europie, nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi tej silnej pozycji – zwraca uwagę prezes Michalak.
  Zintegrowane środowisko ma więcej możliwości umocnienia i upowszechnienia roli, jaką sektor ociepleń może odegrać zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. To kolejna z intencji, która przyświecała nam, kiedy zdecydowaliśmy się zorganizować I Międzynarodową Konferencję ETICS – podkreśla szef branżowego stowarzyszenia.

Wszelkie informacje na temat I Międzynarodowej Konferencji ETICS dostępne są na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.konferencjaetics.com.pl

I Międzynarodowa Konferencja ETICS

Zakres tematyczny

Europejskie rynki ociepleń

 • Frank Gregory (Wacker Polymers, Niemcy)
 • dr Wolfgang Setzler (Fachverband Wärmedämm-Verbundsystemee.V, Niemcy)
 • inż. Jan Loukotka (Cech pro Zateplovani Budov, Czechy)
 • prof. dr inż. Zuzana Sternová (Obcianske Zdruzenie – Zdruzenie Pre Zateplovanie Budov, Słowacja)
 • dr hab. Krzysztof Siekierski, mgr Julita Brychcy – Ratajczak (TNS Polska)

Regulacje prawne w Polsce i Europie

 • mgr inż. Jadwiga Tworek (Instytutu Techniki Budowlanej, Polska)
 • przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polska
 • dr inż. Jacek Michalak (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Polska)

ETICS z perspektywy producentów materiałów budowlanych

 • mgr inż. Maria Dreger (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej, Polska)
 • mgr inż. Jerzy Rutka (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polska)
 • dr inż. Mariusz Garecki (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Polska)

ETICS z perspektywy jednostek naukowo-badawczych wydających aprobaty krajowe i europejskie oceny techniczne

 • mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska (Instytut Techniki Budowlanej, Polska)
 • prof. dr inż. Zuzana Sternová (Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, Słowacja)

www.konferencjaetics.com.pl

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
Termin: 8-9 maja 2014 roku
Miejsce: Hotel Mazurkas, Ożarów Mazowiecki