CP 401 – moduł do sterowania pracą wentylatorów

0

Moduł FCP 401 pozwala sterować mechaniczną wentylacją pożarową a także sterować pracą wchodzących w jej skład wentylatorów z działaniem pożarowej wentylacji grawitacyjnej. 

 

Moduł FCP 401 w połączeniu z centralą oddymiania RZN służy do zasilania i sterowania wentylatorami z równoczesną kontrolą ich stanu pracy. System działa automatycznie – po rozpoznaniu zagrożenia (dymu) przez czujki pożarowe bądź uruchomienie / użycie przycisku pożarowego podłączona do nich centrala sterująca przekazuje sygnał do modułu, który uruchamia wentylatory. Rozwiązanie wyposażone zostało w liczne korzystne dla pracy systemu elementy – częściami modułu są np. zestaw zapewniający łagodny rozruch wentylatora, ochrona przed przeciążeniem czy zwarciem, a także kontrola parametrów zasilania.

Pracę systemu nadzoruje centrala oddymiania typu RZN, która umożliwia zarówno przekazanie sygnału uszkodzenia i uruchomienia do np. systemu sygnalizacji pożarowej, jak i odpowiada za podanie sygnałów sterujących do modułu FCP 401. Sygnały typu „uszkodzenie”, „uruchomienie” i „zasilanie” występują w postaci diod na panelu sygnalizacji pracy centrali, a odczytać je można również na przyciskach typu RT.

Opisywany system z modułem FCP 401 cechuje także ważna zaleta, czyli oddzielenie od centrali RZN wysokoprądowych elementów układu (400 V), których funkcję realizuje moduł. Urządzenia te są dostarczane w osobnych obudowach, dzięki czemu można swobodnie i bezproblemowo podłączać do nich różnego rodzaju wentylatory wykorzystywane w systemach wentylacji pożarowej.

Przykładowe możliwe zastosowania modułów FCP 401 w połączeniu z centralą RZN:

  • pożarowa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (np. układ dwóch wentylatorów: nawiewny i wywiewny);
  • sterowanie wentylatorami wyciągowymi oraz równoczesne sterowanie układem napowietrzania grawitacyjnego;
  • sterowanie wentylatorami nawiewnymi oraz równoczesne sterowanie układem oddymiania grawitacyjnego;
  • FCP 401 jako moduł zasilająco-sterujący wentylatory w systemach nadciśnieniowych w połączeniu z centralą RZN i klapą nadciśnieniową.