Efektyna powierzchnia dachu - jak ją obliczyć?Zanim zainstalujemy orynnowanie, niezbędne jest wyliczenie ilu rynien, rur spustowych i innych elementów systemu będziemy potrzebować do odprowadzenia wody deszczowej z dachu. Jeśli dobierzemy zbyt małe orynnowanie to spływająca z dachu woda będzie wylewała się w dowolnych miejscach i niszczyła ściany oraz elewację budynku. Dlatego warto pamiętać, że przekrój rynien i rur zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dachu.