Budowa hali – poradnik inwestora

0

Jak wygląda proces inwestycyjny, w jaki sposób wybrać najkorzystniejsze rozwiązania, z jakimi formalnościami urzędowymi należy się liczyć decydując się na budowę hali magazynowej czy produkcyjnej.

Lokalizacja

Wybór lokalizacji nowej hali ma kluczowe znaczenie dla przyszłości inwestycji – powinna być ona atrakcyjna pod względem dostępności i umożliwiać budowę hali, którą planujemy zrealizować.

Aby dowiedzieć się jaki obiekt można zbudować na wybranej działce, należy uzyskać warunki zabudowy od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta lub zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli wybrana przez nas działka takowy posiada. W tym drugim przypadku ta kwestia jest nieco bardziej uproszczona – w starostwie lub urzędzie miejskim uzyskamy dane z ewidencji gruntów, a także po złożeniu odpowiedniego wniosku wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdziemy wytyczne dotyczące możliwości zabudowy działki.

  • Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli dla danej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku należy wystąpić o określenie warunków zabudowy – wyjaśnia Aldona Sobota, współwłaściciel firmy CoBouw Polska Sp. z o.o.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być wydana, gdy spełnione są warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowania terenu. Oczywiście wiąże się to z wieloma formalnościami i dość długim czasem oczekiwania. Warto zatem etap ten pozostawić firmie, która zajmie się kompleksową realizacją całej inwestycji.

Czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi przeciętnie 2-3 miesiące, choć niekiedy może się nawet dwukrotnie wydłużyć. Po otrzymaniu warunków, musimy zaczekać dwa tygodnie na ich uprawomocnienie. Na postawie tego dokumentu możemy dopiero określić, czy działka spełnia nasze założenia i czy warto ją zakupić na określony cel.

Koncepcja/projekt

Zanim zdecydujemy się na zakup działki, warto znaleźć firmę, która zrealizuje dla nas inwestycję. Powierzenie projektu i wykonawstwa według formuły ”zaprojektuj i zbuduj” w jednej firmie pozwala już na wstępnym etapie dowiedzieć się jak będzie wyglądał oraz ile będzie kosztował nasz obiekt. To z kolei daje możliwość rozpoczęcia prac nad budżetem naszej inwestycji. Firmy działające według tej formuły od samego początku mogą znacznie ułatwić nam drogę do nowej inwestycji.

  • Na etapie projektowania zbieramy od inwestora wszystkie informacje dotyczące przeszłego obiektu – mówi Aldona Sobota z firmy CoBouw Polska Sp. z o.o.
    Dowiadujemy się jakie będzie przeznaczenie hali, bierzemy także pod uwagę wszelkie sugestie naszych klientów. Na postawienie pogłębionego wywiadu przygotowujemy całościową koncepcję – tworzymy wizualny projekt budynku, wybieramy t odpowiednie rozwiązania technologiczne, i przedstawiamy klientowi. Ten etap to czas intensywniejszej pracy pomiędzy firmą realizującą, a inwestorem. Organizuje się spotkania, podczas których omawiany jest proces produkcyjny, logistyczny, który będzie odbywał się w hali. W celu lepszego pokazania inwestorowi jak w przyszłości będzie wyglądał jego obiekt przygotowujemy dla klienta wizualizację.

Wybór firmy zajmującej się kompleksową realizacją hali jest korzystny także z innego względu – zminimalizujemy ryzyko błędów, które mogłyby się pojawić, gdyby za projekt i wykonanie były odpowiedzialne różne firmy.

Pozwolenie na budowę

Po wyborze firmy, podpisaniu umowy i zaakceptowaniu projektu, można przystąpić do wykonania projektu budowlanego, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy zgromadzić wiele dokumentów. Będą to m.in. mapa do celów projektowych, warunki techniczne przyłączy mediów, badania geologiczne terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinia wpływu inwestycji na środowisko naturalne.

Urząd powinien wydać pozwolenie na budowę w terminie do 65 dni od złożenia kompletnego wniosku. Decyzja uprawomocni się pod dwóch tygodniach od jej otrzymania i będzie ważna przez dwa lata.

Realizacja

Po zakończeniu etapu formalno-urzędowego przychodzi czas na realizację inwestycji. Cały proces budowy hali musi zostać udokumentowany za pomocą dziennika budowy – urzędowego dokumentu, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych. Dziennik budowy jest konieczny z punktu widzenia pozwolenia na budowę. Oba dokumenty są komplementarne – i za ich posiadanie odpowiada inwestor.

W zależności od stopnia skomplikowania projektu, jego wielkości, cały proces – od idei po kompleksowe wykonawstwo, powinien zamknąć się w około 12 miesiącach. Niekiedy jednak takie realizacje trwają dłużej.