Budowa domu 2020 – zmiany w prawie budowlanym, które ją ułatwią

0
budowa domu 2020

Sezon budowlany rozkręca się na dobre. Mimo panującej w obecnie pandemii koronawirusa, wielu inwestorów decyduje się na budowę. Zmiany, które zostaną w tym roku wprowadzone mają znacznie im to ułatwić. O jakich mowa?

O zmianach, jakie miały nastąpić w prawie budowlanym w 2020 r. mówiło się już od dawna. Upatrywano w tym roku wejścia w życie nowelizacji, które miały w znaczny sposób wpłynąć na przyspieszenie niektórych procedur. I tak, ustawa została podpisana na początku marca, a ma zacząć obowiązywać 6 miesięcy po jej ogłoszeniu. Oto kilka z nich.

Zmiany w prawie budowlanym w 2020 – pozwolenie na budowę

W tym temacie szykują się kolejne zmiany. Zmiana przepisów proceduralnych ma być punktem odniesienia do szybszego przebiegu procesu inwestycyjno budowlanego. W praktyce oznacza to, że twórcy zmian liczą na to, że znacznie przełożą się one na przyspieszenie uzyskiwania pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Ma się to wydarzyć między innymi poprzez to, że niektóre z obowiązków ciążących na inwestorach zostaną zlikwidowane. Dotyczy to skrócenia projektu budowlanego do: projektu zagospodarowania działki albo terenu, do projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu technicznego.

Dużym ułatwieniem ma być także to, że nie będzie już obowiązku dołączania go w całości, tak jak to miało miejsce dotychczas do wniosku o zgłoszenie budowy, albo też o tego na jej pozwolenie. Zmiany w prawie budowlanym przewidują to, że obowiązek ten będzie dotyczył tylko i wyłącznie projektu zagospodarowania działki, albo też terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Jeśli chodzi o projekt architektoniczno-budowlany, który dotyczy rozwiązań instalacyjnych oraz konstrukcyjnych może być od nas wymagany dopiero przy tym jak będziemy zgłaszać zakończenie robót budowlanych, albo też w trakcie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do przygotowania trzech kopii uproszczonego projektu budowlanego, a nie tak jak do tej pory – czterech.

Które inwestycje nie wymagają już zgłoszenia i pozwolenia?

W tym roku przyspieszenie prac budowlanych jest możliwe także to, że nastąpiło wiele zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę, albo też zgłaszania robót budowlanych, które przewidują nowe przepisy.

Mowa o następujących inwestycjach: montaż instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, automaty do wykonywania innych usług o wysokości nieprzekraczającej 3 m, montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m², obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej (np. huśtawki).

A co w samowolą budowlaną?

Wprowadzenie granicznego terminu legalizacji samowoli budowlanych – to jednego z proponowanych rozwiązań, które budzi sporo kontrowersji. Przepisy dotychczas jasno wskazywały sytuacje, w których były one dopuszczalne. Inwestor przede wszystkim musiał wykazać to, że planowany obiekt jest zgodny z warunkami zabudowy, albo też planem zagospodarowania. Po wejściu w życie przepisów ma być dostępna dla wszystkich budynków, które użytkowane są nie mniej niż 20 lat, a w zasadzie co najmniej. Mowa także o takich, dla których została sporządzona ekspertyza techniczna, a ponadto geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej.

Nieważność pozwolenia na budowę

Tutaj planowane zmiany dotyczą wprowadzenia granicznego terminu. Po nim już nie będzie możliwości stwierdzenia nieważności o pozwoleniu na budowę. Nie będzie też możliwe uzyskanie decyzji o pozwolenie na to, aby użytkować budynek. Do tej pory przepisy jasno stanowiły o tym, że można tak robić absolutnie w każdym momencie. Takie działanie budowało pewien chaos, a w zasadzie niepewność wśród osób zarządzających budynkami, jak również ich użytkowników. Dotyczyło to głównie stabilności prowadzenia działalności gospodarczej w takim obiekcie. Nawet mieszkańcy bloków lub kamienic mogli naprawdę negatywnie funkcjonować, kiedy nie było mowy o żadnym racjonalnym terminie stwierdzenia nieważności decyzji. Teraz ma się to zmienić. W jaki sposób? Otóż określono jasno o jakim terminie jest mowa. Jest to 5 lat. Jest on nieprzekraczalny, tyle czasu ustawodawca daje na stwierdzeniem nieważności decyzji. Inwestorzy mogą więc być zadowoleni. Oznacza to, że zostaną zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty legislacyjnej.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Przepisy regulujące w 2020 roku bezpieczeństwo pożarowe zostaną zaostrzone. Mowa o budynkach, albo ich części, których sposób użytkowania uległ zmianie. W praktyce oznacza to, że jeśli będziemy chcieli przekształcić nasze mieszkanie w lokal w jakim są świadczone usługi, to konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej, a następnie jej przedstawienie właściwym organom.